Stedenbouw

Ipon wil als projectontwikkelaar individuele woonkwaliteit verenigen met collectieve meerwaarde in nieuwe woonwijken. 

Daarbij wordt gebouwd met respect

Voor het milieu

IPON streeft naar een beheerste woonontwikkeling die aansluit op de omgeving en zich laat vormen door het bestaande landschap. Daarbij zijn ook vernieuwingen op vlak van wonen en duurzaam materiaalgebruik essentieel. Het doel is de creatie van een duurzaam woonmilieu, met zongerichte oriëntatie van de woningen, compacte woningbouw en laag energieverbruik.

 

Voor de mens

Bij al onze projecten wordt gestreefd naar een mix van woontypologieën, om zo voor ieders budget, gezinssamenstelling en leeftijd een aangepaste woonoplossing te vinden. Zo proberen we met elk project het sociale weefsel van de omgeving te versterken.

 

Voor de lokale omgeving

Elk project gaat van start met een intensief voortraject, waarbij de noden en wensen van verschillende stakeholders in kaart worden gebracht en waar mogelijk geïntegreerd worden in het projectvoorstel.
 

Nadien wordt een grondig geargumenteerd proefdossier opgemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de feedback en input van de gemeentediensten, betrokken instanties en de buurtbewoners. Pas wanneer zowel de inbreng van de gemeente als die van andere betrokkenen verwerkt werd, wordt de aanvraagprocedure gestart.

Referentieproject: Elsakker in Dessel

Innovatie in duurzaam warmtegebruik

Met ons project Elsakker in Dessel staan we aan de start van nieuw en duurzaam energiegebruik. We bouwen hier de eerste woonwijk in de Benelux waarbij het volledige warmtenet steunt op diepe geothermie. Centraal binnen dit project staan de nauwe samenwerkingen met de gemeente, de aansluiting op het warmtenet van diepe geothermie en de principes van New Urbanism.

 

Groene verkaveling

Diepe geothermie is het ontginnen van aardwarmte door middel van een hydrothermaal systeem. Daarbij wordt warm water uit de grond gepompt en gebruikt voor verwarming. Nadien wordt het afgekoelde water terug in de ondergrond gepompt, waardoor het grondwaterniveau op pijl blijft. Hiervoor wordt samengewerkt met VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

Door integratie van dit systeem wordt op een milieuvriendelijke en duurzame manier verwarmd, tegen een stabiele prijs.

 

New urbanism

Daarnaast werd de visie voor het project uitgewerkt volgens de principes van New Urbanism. Deze theorie omvat enkele centrale principes die steunen op dezelfde pijlers die IPON steeds nastreeft bij haar projecten: Sociale cohesie, groen en milieu, mobiliteit en de inplanting in de omgeving.