Stedenbouw

Ipon wil als projectontwikkelaar individuele woonkwaliteit verenigen met collectieve meerwaarde in nieuwe woonwijken. 

Daarbij wordt gebouwd met respect

Voor het milieu

IPON streeft naar een beheerste woonontwikkeling die aansluit op de omgeving en zich laat vormen door het bestaande landschap. Daarbij zijn ook vernieuwingen op vlak van wonen en duurzaam materiaalgebruik essentieel. Het doel is de creatie van een duurzaam woonmilieu, met zongerichte oriëntatie van de woningen, compacte woningbouw en laag energieverbruik.

 

Voor de mens

Bij al onze projecten wordt gestreefd naar een mix van woontypologieën, om zo voor ieders budget, gezinssamenstelling en leeftijd een aangepaste woonoplossing te vinden. Zo proberen we met elk project het sociale weefsel van de omgeving te versterken.

 

Voor de lokale omgeving

Elk project gaat van start met een intensief voortraject, waarbij de noden en wensen van verschillende stakeholders in kaart worden gebracht en waar mogelijk geïntegreerd worden in het projectvoorstel.
 

Nadien wordt een grondig geargumenteerd proefdossier opgemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de feedback en input van de gemeentediensten, betrokken instanties en de buurtbewoners. Pas wanneer zowel de inbreng van de gemeente als die van andere betrokkenen verwerkt werd, wordt de aanvraagprocedure gestart.

Referentieproject

inbreidingsproject in het centrum van kontich

Het project bestaat uit 4 appartementen en 15 eengezinswoningen geschikt rond een centrale groenzone. Via het poortgebouw waarin de appartementen zich bevinden wordt het project bereikt vanaf de Jordaensstraat. Onder het poortgebouw doorgegaan, komt men terecht op een groene, open en autoluwe plek waarlangs 15 woningen zijn geschikt. De garages en fietsenbergingen, uitgewerkt met een houten gevelbekleding en met een intensief groendak, zorgen voor een visuele en akoestische buffer naar de Expressweg toe.  

 

met aandacht voor architectuur

Het loskoppelen van de woningblokken zorgt voor een ‘lichtheid’ op het terrein en levert bovendien een relevante mix aan woningen op; de hoekwoningen kunnen licht trekken via de zijgevels en zijn voorzien van bredere tuinen. De verschillen in plan van de woningen worden op subtiele wijze in de gevel verwerkt. Aangevuld met accenten in het metselwerkverband, kleurschakeringen van de baksteen voor de verschillende clusters en de terugliggende inkompartijen die het project extra dimensie geven. Door het gebruik van dezelfde materialen en details bij de woningen en appartementen blijft het geheel echter samenhangend.

 

collectief groen

De woningen bevinden zich aan de randen van de site en richten zich allen rondom het gemeenschappelijk groen. Het centrale groengebied bestaat uit twee delen; enerzijds is er het achterste deel dat wordt ingericht als een open wadi, gecombineerd met een speelzone. Anderzijds het eerste deel vooraan het perceel, waar zich de belangrijkste te bewaren bomen bevinden. Ook in dit gedeelte worden een aantal natuurlijke speelelementen voorzien.