Principes van ons BEN-kantoor - Duurzaam ondernemen bij Ipon

BEN-kantoor

18 augustus 2021

Een gloednieuw gebouw aan de Kapelanielaan biedt verschillende bedrijven uit de bouwsector, waaronder IPON, een nieuwe thuis. Het werd een staaltje ingenieuze techniek. Zo werd het volledig opgetrokken volgens de principes van ‘duurzaam bouwen’ waardoor het een officieel ‘BEN-kantoor’ is – of hoe duurzaam ondernemen begint bij onze locatie.

Duurzaam kantoorgebouw – de principes

Isolatie van de bouwschil
Door de buitenkant van het gebouw optimaal te isoleren, zorgen we dat oververhitting en de koellast van het gebouw beperkt blijven. De zonwerende beglazing draagt hiertoe bij.

Luchtdichtheid
Naast goede isolatie zorgen we er ook voor dat het aantal kieren en spleten beperkt blijft door een precieze detaillering en een zorgvuldige uitvoering. De ventilatie is volledig mechanisch gestuurd waardoor de ramen niet open hoeven. Hierdoor behaalt het gebouw een hoge luchtdichtheid, wat de energiezuinigheid bevordert.

Verwarming en koeling
Voor verwarming en koeling maakt het gebouw gebruik van 4 ingenieuze systemen:

  • BEO-veld (Boorgat Energie Opslag)

Diepteboringen tot 100 meter diep staan via de warmptepomp in verbinding met een circuit dat doorheen het gebouw loopt. Doordat de bodem op deze diepte een constante temperatuur heeft van 10°C-14°C, wordt in de zomer de overtollige warmte uit het gebouw via dit systeem afgeleid naar de bodem en daar opgeslagen. In de winter wordt de opgeslagen energie gebruikt voor de verwarming van het gebouw.

  • Warmtepomp

De warmtepomp gebruikt de thermische energie van het BEO-veld en zet deze om van een lager naar een hoger temperatuurniveau.

  • Klimaatplafond

De energie uit de waterpomp circuleert vervolgens als water op lage temperatuur (38°C)  doorheen leidingen in het plafond. Er wordt dus gebruik gemaakt van stralingswarmte, wat niet alleen geluidsarm maar ook ecologisch een goede oplossing is voor verwarming van gebouwen.

  • Passieve of natuurlijke koeling

Op de dezelfde manier als warm water het gebouw opwarmt, wordt koel water doorheen de leidingen gestuurd om het gebouw te koelen. Overtollige warmte wordt door middel van een warmtewisselaar afgegeven aan het BEO-Veld.

Verlichting
Het volledige gebouw werd voorzien van LED-verlichting. Detectoren in elke ruimte zorgen ervoor dat verlichting automatisch wordt uitgeschakeld als er geen beweging is.

Zonnepanelen
Elektriciteit wordt opgewerkt door middel van zonne-energie. Deze wordt volledig on-site gebruikt.

Oplaadpunten voor elektrische wagens
Er werden over heel de parking wachtleidingen getrokken en reeds verschillende oplaadpunten voorzien voor elektrische wagens. Deze worden aangedreven door de energie uit de zonnepanelen.

GBS-Systeem
Een Gebouw Beheers Systeem (GBS) wordt gebruikt om de aanwezige installaties te sturen en bedienen en zorgt ervoor dat deze optimaal samenwerken. Een piekbelasting op het elektriciteitsnet wordt vermeden door een ‘soft-start’systeem op de warmtepomp en een load-balancing systeem op de laadpunten voor de auto’s.

Waterhuishouding
Ook de waterhuishouding heeft een invloed op de duurzaamheid van een gebouw.

Waar mogelijk werd gekozen voor waterbesparende toestellen, bv. infrarooddetectiekranen en wc’s met dubbele spoelknoppen. Daarnaast werd een regenwaterput van 15.000 liter voorzien die het regenwater opvangt en van waaruit het gebruikt kan worden voor de spoeling van toiletten. Hierdoor wordt het gebruik van drinkwater verminderd met 75%.

Een deel van het regenwater wordt ook gebufferd door een groendak of geïnfiltreerd op de site.

Circulair bouwen
Het gebouw werd ontworpen met het oog op vlotte aanpasbaarheid in de toekomst. Een flexibele indeling is mogelijk zonder grote aanpassingen aan de basisinstallaties en met behoud van het nodige comfort. Naargelang de noden van de bedrijven die er zitten kan de ruimte-indeling worden aangepast.

Deze ingrepen zorgen ervoor dat het kantoorgebouw BEN (bijna energie neutraal) is. We hopen je snel in deze nieuwe kantoren te mogen verwelkomen!

Op de hoogte blijven
van de laatste projecten?

Contact