Project Zuunhof - Ipon
Bekijk alle referentieprojecten

Een flexibel project dat toekomstige uitdagingen kan capteren

Project Zuunhof, Sint-Pieters-Leeuw

Zuunhof, Sint-Pieters-Leeuw

van 0 tot 100+

Door in te zetten op sociale duurzaamheid, programmatische diversiteit, duurzaam materiaalgebruik en kwalitatieve architectuur wordt een flexibel project gegenereerd dat toekomstige uitdagingen of trendbreuken kan capteren.

Voortraject

BPA Langveld

Het project operationaliseert de krachtlijnen vastgelegd in het BPA Langveld op een hedendaagse wijze, door de creatie van woonvoorzieningen afgestemd op specifieke maatschappelijke doelgroepen (senioren, alleenstaanden, éénoudergezinnen en jonge starters) ingebed in een kwalitatieve groene omgeving.

Het voorgenomen project voorziet in de creatie van:

  1. een publieke groene long
  2. 8 meegroeiwoningen voor senioren, ondergebracht in 1 urban villa en 2 urban villa’s waarbinnen in totaal 30 erkende assistentiewoningen ingericht worde
  3. 24 betaalbare woonunits voor alleenstaanden en eenoudergezinnen, verdeeld over 3 urban villa’s
  4. 46 grondgebonden geconventioneerde woningen

Duurzaam ruimtegebruik

Combineren van typologieën

Er wordt gestreefd naar een duurzaam ruimtegebruik in het project door de bebouwing te concentreren i.f.v. minimale ruimte-inname en maximale ruimtelijke kwaliteit:

  • De verschillende bebouwingstypologieën, een combinatie van grondgebonden en gestapelde woningen worden hierbij afgestemd op het bestaande landschap
  • Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de reeds bestaande wegenis naar het woonzorgcentrum
  • Het parkeren wordt voor een groot deel ondergronds georganiseerd.

Ontdek onze gelijkaardige realisaties

Op de hoogte blijven
van de laatste projecten?

Contact